Viešųjų pirkimų planas 2014 m.

Telšių vaikų globos namų supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Informacija apie mažos vertės pirkimus


* AK - atviras konkursas, SAK - supaprastintas atviras konkursas, MVP - mažos vertės pirkimas, ND - neskelbiamos derybos ir TS-techninės specifikacijos projektas.

 

PATVIRTINTA

Telšių vaikų globos namų direktorius

2016 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-12

 

TELŠIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMAI

PLANUOJAMA VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ IR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016 M.

Eil. Nr.

Prekės, paslaugos ar darbų kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną (BVPŽ)

Prekės, paslaugos ar darbų pavadinimas

Numatoma pirkimo pradžia

Pirkimo būdas

Ketinamos sudaryti pirkimo sutarties trukmė (su pratęsimais) mėnesiais

Planuojama viešojo pirkimo vertė (€ su PVM)

Pirkimo iniciatorius

Pastabos

PREKĖS

1

03142500-3

Kiaušiniai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

1500,00

Viešųjų pirkimų komisija

2

15100000-9

Mėsa ir mėsos gaminiai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

9269,00

Viešųjų pirkimų komisija

3

15200000-0

Žuvis , žuvies gaminiai ir kiti žvejybos produktai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

703,00

Viešųjų pirkimų komisija

4

15300000-1

Vaisiai , daržovės ir panašūs produktai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

8365,00

Viešųjų pirkimų komisija

5

15400000-2

Gyvulinis ir augalinis aliejus ir riebalai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

413,00

Viešųjų pirkimų komisija

6

15600000-4

Grūdų malimo produktai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

780,00

Viešųjų pirkimų komisija

7

15500000-3

Pieno produktai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

11400,00

Viešųjų pirkimų komisija

8

15810000-9

Duona ir pyrago gaminiai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

3970,00

Viešųjų pirkimų komisija

9

15800000-6

Įvairūs maisto produktai

IV ketvirtis

Supaprastintas atviras konkursas

12 mėnesių

4029,00

Viešųjų pirkimų komisija

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui                                                                                                                                Steponas Stanys

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes