Vaikų aktyvas

Nuo 2011 m. vaikų globos namuose savo veiklą vykdo aktyviausių, geriausiai besielgiančių vaikų taryba - vaikų aktyvas (anksčiau vaikų seniūnų taryba). Tai vaikų savivaldos organas, bendrai veiklai vienijantis globos namų globotinius (rūpintinius), ginantis jų interesus. Veikla remiasi Telšių vaikų globos namų vaikų aktyvo veiklos nuostatais, patvirtintais Telšių vaikų globos namų direktoriaus 2012 m.
Vaikų aktyvo veiklos tikslas - stiprinti vaikų ir paauglių socialinį aktyvumą, atsakomybės kolektyvui jausmą, pareigingumą, drausmingumą, šeimynišką požiūrį į nuosavybę, ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis, rodyti pozityvų pavyzdį.
Šeimynos savo atstovą į vaikų aktyvą renka laikantis savanoriškumo principo. Veikloje gali dalyvauti ir savanoriai, kurie neturi balsavimo teisės, o tikraisiais vaikų tarybos nariais tampa po metų aktyvios veiklos ir nepriekaištingo elgesio. Vaikų aktyvui vadovauja taryboje, slaptu balsavimu, išrinktas prezidentas ir jo pavaduotojas. Vaikų aktyvo veiklą kuruoja vyriausioji socialinė pedagogė Daiva Bikniuvienė.
Veiklos spektras: teikia pasiūlymus  globos namų administracijai, šeimynų socialiniams darbuotojams ir kitiems bendruomenės nariams sprendžiant vaikų, paauglių  poreikių tenkinimo klausimus, organizuoja laisvalaikio renginius, akcijas, atkreipiant dėmesį į smurto, patyčių bei kitas bendravimo problemas, nusikalstamumo, žalingų įpročių problemas, sveikatos stiprinimą ir pan.
Nuo 2014 m. rugsėjo mėnesio vaikų aktyvo veikloje dalyvauja 6 tarybos nariai (Gintarė J., Mantas Š. Laura B., Brigita P., Tomas J., Kristina Š.)  ir 7 savanoriai (Agnė N., Paulius Š., Rima S., Lukas L., Gabija S., Dovilė K., Tomas M.). Vaikų aktyvo prezidentė nuo 2014 m. birželio 1 d. - Laura B., jos pavaduotoja – Kristina Š.
Informacija apie konkrečią vaikų aktyvo veiklą skelbiama internetiniame puslapyje, adresu http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt/

 

Paskutinį kartą atnaujinta Trečiadienis, 27 Rugsėjis 2017 06:18

Telšių vaikų globos namai.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes