Darbuotojų užmokestis

Telšių vaikų globos namų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais


Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

2017 m.

Etatų skaičius

2018 m.

2018 m.

x 1,289

Etatų skaičius

2019 m.

Etatų skaičius

2020 m.

I ketv.

2020 m.

II ketv.

Administracija

4

984,17

4

1056,08

1361,29

3

1509,89

3

1708,75

1704,70

Socialiniai darbuotojai

15

676,46

10

727,30

937,49

4

1149,76

4

1369,82

1658,41

Specialistai

9,5

660,21

8

714,50

921,00

3,75

1125,86

2,25

1144,37

1190,92

Socialinių darbuotojų padėjėjai

17

569,78

16

599,52

772,78

6

930,38

6

1138,92

1342,36

Aptarnaujantis personalas

11,25

418,01

8,75

457,49

589,70

4

686,97

4

705,69

708,64

Iš viso:

56,75

46,75

20,75

19,25

Telšių vaikų globos namai.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes