Džiugo g. 6, Telšiai

(8 444) 51 373

Apklausa

Kaip vertinate mūsų veiklą?

Skelbiamas Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos konkursas

Informuojame, kad vadovaujantis Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir ...

Posted by: Administracija | Post Date: 2023-02-15

PROJEKTAS „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA TELŠIŲ RAJONE“

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslau...

Posted by: Administracija | Post Date: 2021-11-11

Kalėdų stebuklai tęsiasi.

Ramų gruodžio 15 dienos rytmetį į vaikų globos namus nešini kalėdinėmis dovanėlėmis apsilankė Krašto apsaugos savanorių Telšių kuopos nariai. Jie pabendravo su...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-12-18

Kelionė į Vilnių

2018 metų gruodžio 7 dieną visi vaikų globos namų globotiniai su socialiniais darbuotojais  vyko į Vilnių. Pirmiausiai jie apsilankė Vichy vandens parke. Ten m...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-12-14

Žinia

2018 m. lapkričio 14 dieną sulaukėme svečių. Mus aplankė Telšių rajono Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos atstovai, kurie mūsų globotiniams atvežė 15...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-11-15

Socializacijos projektas “Mano laikas-2“

Šią vasarą, rugpjūčio 13-16 d.,  vaikų globos namuose buvo vykdomas socializacijos projektas „Mano laikas“, kuriam iš Telšių rajono savivaldybės gauta 1300 eurų...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-10-26

PUMPURAI 2018

Gegužės 31 dieną mūsų kieme šurmuliavo tradicinė Pumpurų šventė, kuria užbaigėme mokslo metus, pasitikome vasarą ir paminėjome Tarptautinę vaikų gynimo dieną. K...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-06-22

Projektas ,,Gyvas bendradarbiavimas 2018“

Telšių r. savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo iniciatyvinė grupė (jos veikloje dalyvauja TVGN psichologė Rasa Mickuvienė) ir šias metais parengė proj...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-06-22

Socialiniai globėjai Aldona ir Gintaras: vaikai mus jau vadina tėvais

Telšių vaikų globos namai dalyvauja socialinio globėjo bandomojoje veikloje. Dabar Telšių vaikų globos namuose yra dvi socialinių globėjų šeimos. Abi jos globoj...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-04-12

SKELBIMAS

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respub...

Posted by: Administracija | Post Date: 2018-03-01

Skelbiamas Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjų atrankos konkursas

Informuojame, kad vadovaujantis Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, atsižvelgiant į Telšių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. A1-239 „Dėl kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Telšių rajone teikėjų atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) skelbiamas kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo ir teikimo Telšių rajone teikėjų atrankos konkursas. Kviečiame teikti paraiškas!

PROJEKTAS „INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKA TELŠIŲ RAJONE“

Projekto tikslas – sukurti sąlygas, reikalingas veiksmingam ir tvariam perėjimui nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų. Projektu siekiama padidinti bendruomenėje teikiamų socialinių paslaugų dalį, pereinant nuo institucinės globos prie bendruomeninių paslaugų, išplėtojant bendruomeninių vaikų globos namų tinklą (toliau - BVGN) ir sudaryti sąlygas padidinti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ nuolatinių lankytojų skaičių. Įgyvendinant projektą planuojama atlikti Varnių vaikų dienos centro „Valančiaus pastogėje“ patalpų kapitalinį remontą, parengti techninį projektą bei įsigyti inžinerines paslaugas, aprūpinant patalpas reikalingais baldais bei įranga, ir įsigyti du objektus BVGN veiklai vykdyti – Telšiuose ar priemiestinėse apylinkėse bei Varnių mieste. Taip pat projekto lėšomis planuojamas įsigytų patalpų remontas, baldų įsigijimas bei vieno objekto pritaikymas neįgaliesiems.

             

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes